WELKOM
Osinga-Sanders    V.o.f.    is    een    klein    bedrijf    dat    diverse dienstverlenende        werkzaamheden        uitvoert        voor verenigingen      en      stichtingen,      kleine      bedrijven      en particulieren. Met    de    term    dienstverlening    wordt    bedoeld    dat    wij    u helpen    om    iets    voor    elkaar    te    krijgen.    U    staat    er    niet alleen voor.   Informatie   over   de   verschillende   onderwerpen   kunt   u   vinden door   een   link   aan   te   klikken.   De   balk   met   daarin   de   links   ziet u,   wanneer   u   naar   boven   en   naar   beneden   gaat,   met   het beeld meegaan. Voor    vragen    en    het    maken    van    een    afspraak,    kijk    dan    bij          ‘Hoe werken wij’.

BELASTING    |    BUDGETCOACH    |    ADMINISTRATIE

Heeft   u   een   eigen   bijdrijf   dan   is   het   belangrijk   een   goede administratie   bij   te   houden.   In   de   praktijk   blijkt   dat   een goede   administratie   een   probleem   is   bij   kleine   bedrijven. Gevolg:    ellende,    in    het    ergste    geval    gevolgd    door    een faillissement. De   medewerkers   van   Osinga-Sanders   zien   dagelijks   hoezeer bedrijven   in   de   problemen   geraken   omdat   de   administratie niet    op    orde    is.    Eén    van    onze    medewerkers    heeft    jaren ervaring   opgedaan   bij   een   financiële   afdeling   van   een   groot regionaal   bedrijf.   Wat   te   doen   voor   de   accountantscontrole of     hoe     gaat     het     nou     zonder     VAR-verklaring     zijn     geen onbekende vragen. U     bent     helemaal     geen     bedrijf,     maar     hulp     bij     uw administratie   is   zeer   welkom.   U   heeft   bijvoorbeeld   een zogenoemde   'rugzak'.   Of   er   gaat   meer   geld   uit   dan   dat   er in komt. Dat gaat fout! … wees er dan snel bij. Een    haperend    huishoudboekje    is    een    probleem    dat    in sommige   gevallen   is   te   voorkomen   door   begeleiding.   “Goed, er    zijn    genoeg    bekenden    die    wel    willen    helpen.    Maar    die hoeven   niet   alles   van   mij   te   weten.   En   waarom   zou   ik   naar hun luisteren?” Het   gaat   om   uw   eigen   keuzes,   uw   eigen   doel.   Dwingende ogen   van   een   derde   of   handige   tips   en   trucs   kunnen   dan helpen.   Osinga-Sanders   heeft   privacy   hoog   in   het   vaandel staan. U moet op Osinga-Sanders kunnen rekenen.
RECHTSHULP
"Ik   kan   het   zelf   wel."   Een   veelgehoorde   opmerking.   Geen probleem - mits u geen steken laat vallen. Succes... Bent    u    er    niet    in    thuis,    dan    is    het    beter    om    hulp    te vragen.    Immers,    ieder    zijn    vak.    Of    bent    u    soms    ook metselaar,     dokter,     vrachtwagenchauffeur     en     mode ontwerper tegelijk? Je    hoopt    nooit    dat    het    gebeurd,    maar    soms    bekijkt    de Belastingdienst   je   belastingaangifte   net   even   anders.   Of   je nu   particulier   bent   (inkomstenbelasting)   of   bedrijf   (aangifte omzetbelasting).    Het    invullen    van    aangiftes    doet    Osinga- Sanders     ook     (zie     Belasting,     Administratie).     Advies     en rechtshulp kunnen geven is een logische vervolgstap. Ook   met   andere   problemen   op   het   gebied   van   bestuursrecht kan Osinga-Sanders de helpende hand bieden. Bij     Osinga-Sanders     wordt     u     geholpen     door     juridisch geschoolde   medewerkers.   Eén   van   hen   heeft   ruim   20   jaar ervaring in het bestuursrecht. Osinga-Sanders    helpt    u    niet    bij    juridische    geschillen    op andere    rechtsgebieden.    Onze    medewerkers    kennen    hun grenzen - en accepteren die.
PR & VORMGEVING
Herkenbaarheid    is    een    belangrijke    voorwaarde    voor een   gezonde   bedrijfsvoering.   Mensen   moeten   u   weten te    vinden.    Ongeacht    of    u    nu    een    bedrijf    of    een vereniging   bent.   Met   reclame   trekt   u   klanten.   Hoe   u dat    kunt    aanpakken?    OvS,    onderdeel    van    Osinga- Sanders   v.o.f.,   kan   u   op   weg   helpen.   En   misschien   meer dan dat. OvS   ontwerpt   (en   maakt)   uitnodigingen,   reclamemateriaal zoals   folders,   flyers   en   posters,   liturgieën   en   boekwerken. Meedenken   over   acties,   inclusief   hoe   deze   op   te   zetten,   en hoe   uw   bedrijf   op   te   laten   vallen.   OvS   bouwt   op   beperkte schaal   websites.   Vaak   heeft   u   al   een   website   en   kunt   u   met advies over uw site uw klanten nog beter bedienen. Met   de   moderne   computers   kan   iedereen   veel   zelf   doen. Niet   iedereen   heeft   echter   de   handigheid   of   de   tijd   om   er iets van te maken. Lang niet iedereen Uitbesteden   is   dan   een   mogelijkheid.   Schrik   dan   niet   van de   prijzen   die   u   tegen   zult   komen.   Goedkoper?   Dat   lukt misschien.   Het   ziet   er   alleen   zo   standaard   uit.   Wellicht   kan OvS u iets anders bieden.

HOE WERKEN WIJ

Persoonlijk    contact    is    belangrijk.    Het    is    niet    alleen prettig maar ook goed voor wat u van ons wilt. Denkt    u    erover    om    Osinga-Sanders    te    vragen    u    te helpen, dan is het volgende handig om te weten. STUKKEN VERZAMELEN Neem    contact    met    ons    op    voor    het    maken    van    een afspraak.    Is    de    afspraak    gemaakt,    verzamel    dan    zoveel mogelijk   (relevante)   informatie.   Dat   maakt   het   gesprek   een stuk   makkelijker.   U   kunt   duidelijker   aangeven   wat   u   wilt   en onze    medewerkers    kunnen    makkelijker    en    sneller    uw vragen    beantwoorden    en    uw    wensen    beoordelen.    Onze medewerkers    kunnen    daardoor    gerichter    werken.    Het praat   makkelijker   en   het   risico   op   misverstanden   is   veel kleiner. BLIJF NIET WACHTEN In     een     aantal     gevallen     is     snelheid     van     belang.     Bij rechtshulp   spelen   vaak   termijnen   een   belangrijke   rol.   Een persbericht     dat     de     uiterste     inleverdatum     van     een weekblad      niet      haalt      heeft      ook      weinig      effect.      De belastingaangifte   moet   ook   voor   een   bepaalde   datum   zijn ingeleverd...
KOSTEN Osinga-Sanders      hanteert      zoveel      mogelijk      standaard tarieven.   Verschillende   factoren,   zoals   grootte   en   aard   van uw   bedrijf   (bij   belasting   |   administratie),   drukwerk   (PR   & vormgeving),   inhuren   deskundige   (rechtsbijstand)   en   meer tijd kunnen van invloed zijn op onze prijs. Osinga-Sanders   spreekt   vooraf   met   u   een   aantal   zaken   af. Afhankelijk van de opdracht is dat in ieder geval: - wat wordt voor u gedaan; - wat is bij de prijs inbegrepen; - hoeveel gaat het u kosten. EERSTE AFSPRAAK IS VRIJBLIJVEND Voor   vragen   en   het   maken   van   een   afspraak,   kijk   dan   op de pagina volgende pagina hoe u ons kunt bereiken.
POSTADRES Geawei 10 9245 HA Nij Beets E-MAIL info@osinga-sanders.nl  WEBSITE http://www.osinga-sanders.nl TELEFOON 051  246  17  80
Informatie opvragen en een afspraak maken gaat per e-mail. Na het eerste e-mail contact volgt verder e-mail contact, telefonisch contact volgen en/of wordt een bezoek afgesproken.

CONTACT

WAT IS BESTUURSRECHT ? In   het   bestuursrecht   is   de   overheid   één   van   de   partijen.   Denk aan   alle   soorten   belasting   (ook:   parkeerboete)   -   ruimtelijke ordening    (bouwen,    bomenkap)    -    subsidie    -    uitkeringen    - ligplaatsvergunning... de lijst is lang.  Hulp   inschakelen   hoeft   niet   te   zeggen   dat   u   het   uit   handen geeft.   Bij   Osinga-Sanders   kunt   u   terecht   voor   zowel   advies   als voor   rechtsbijstand.   Bij   advies   blijft   u   zelf   uw   zaak   doen,   bij rechsbijstand   doet   Osinga-Sanders   het   voor   u.   Wat   de   voor- en nadelen van beide zijn, verschilt per geval.
WELKOM
Scroll naar beneden voor informatie over …
BELASTING
PR & VORMGEVING
BUDGETCOACH
HOE WERKEN WIJ
CONTACT
RECHTSHULP
ADMINISTRATIE