BELASTING    |    BUDGETCOACH    |    ADMINISTRATIE

Heeft   u   een   eigen   bijdrijf   dan   is   het   belangrijk   een   goede administratie   bij   te   houden.   In   de   praktijk   blijkt   dat   een goede   administratie   een   probleem   is   bij   kleine   bedrijven. Gevolg:    ellende,    in    het    ergste    geval    gevolgd    door    een faillissement. De   medewerkers   van   Osinga-Sanders   zien   dagelijks   hoezeer bedrijven   in   de   problemen   geraken   omdat   de   administratie niet    op    orde    is.    Eén    van    onze    medewerkers    heeft    jaren ervaring   opgedaan   bij   een   financiële   afdeling   van   een   groot regionaal   bedrijf.   Wat   te   doen   voor   de   accountantscontrole of     hoe     gaat     het     nou     zonder     VAR-verklaring     zijn     geen onbekende vragen. U     bent     helemaal     geen     bedrijf,     maar     hulp     bij     uw administratie   is   zeer   welkom.   U   heeft   bijvoorbeeld   een zogenoemde   'rugzak'   of   er   gaat   meer   geld   uit   dan   dat   er in komt. Dat gaat fout! Een    haperend    huishoudboekje    is    een    probleem    dat    in sommige    gevallen    heel    makkelijk    is    te    voorkomen    door begeleiding.   “Goed,   er   zijn   genoeg   bekenden   die   wel   willen helpen.    Maar    die    hoeven    niet    alles    van    mij    te    weten.    En waarom zou ik naar hun luisteren?” Het   gaat   om   uw   eigen   keuzes,   uw   eigen   doel.   Dwingende ogen   van   een   derde   kan   dan   helpen.   Osinga-Sanders   heeft privacy    hoog    in    het    vaandel    staan.    U    moet    op    Osinga- Sanders kunnen rekenen.

HOE WERKEN WIJ

Persoonlijk    contact    is    belangrijk.    Het    is    niet    alleen prettig maar ook goed voor wat u van ons wilt. Denkt    u    erover    om    Osinga-Sanders    te    vragen    u    te helpen, dan is het volgende handig om te weten. STUKKEN VERZAMELEN Neem    contact    met    ons    op    voor    het    maken    van    een afspraak.    Is    de    afspraak    gemaakt,    verzamel    dan    zoveel mogelijk   (relevante)   informatie.   Dat   maakt   het   gesprek   een stuk   makkelijker.   U   kunt   duidelijker   aangeven   wat   u   wilt   en onze    medewerkers    kunnen    makkelijker    en    sneller    uw vragen    beantwoorden    en    uw    wensen    beoordelen.    Onze medewerkers    kunnen    daardoor    gerichter    werken.    Het praat   makkelijker   en   het   risico   op   misverstanden   is   veel kleiner. BLIJF NIET WACHTEN In     een     aantal     gevallen     is     snelheid     van     belang.     Bij rechtshulp   spelen   vaak   termijnen   een   belangrijke   rol.   Een persbericht     dat     de     uiterste     inleverdatum     van     een weekblad      niet      haalt      heeft      ook      weinig      effect.      De belastingaangifte   moet   ook   voor   een   bepaalde   datum   zijn ingeleverd...
KOSTEN Osinga-Sanders      hanteert      zoveel      mogelijk      standaard tarieven.   Verschillende   factoren,   zoals   grootte   en   aard   van uw   bedrijf   (bij   belasting   |   administratie),   drukwerk   (PR   & vormgeving),   inhuren   deskundige   (rechtsbijstand)   en   meer tijd kunnen van invloed zijn op onze prijs. Osinga-Sanders   spreekt   vooraf   met   u   een   aantal   zaken   af. Afhankelijk van de opdracht is dat in ieder geval: - wat wordt voor u gedaan; - wat is bij de prijs inbegrepen; - hoeveel gaat het u kosten. EERSTE AFSPRAAK IS VRIJBLIJVEND Voor   vragen   en   het   maken   van   een   afspraak,   kijk   dan   op de pagina volgende pagina hoe u ons kunt bereiken.
Informatie opvragen en een afspraak maken gaat per e-mail. Na het eerste e-mail contact volgt verder e-mail contact, telefonisch contact volgen en/of wordt een bezoek afgesproken.

CONTACT

Osinga-Sanders    V.o.f.    is    een    klein    bedrijf    dat    diverse dienstverlenende        werkzaamheden        uitvoert        voor verenigingen      en      stichtingen,      kleine      bedrijven      en particulieren. Met    de    term    dienstverlening    wordt    bedoeld    dat    wij    u helpen    om    iets    voor    elkaar    te    krijgen.    U    staat    er    niet alleen voor.  
Informatie   over   de   verschillende   onderwerpen   kunt   u   vinden door   naar   beneden   te   scrollen   (bewegen).   De   balk   met   onze activiteiten beweegt met het beeld mee. Voor    vragen    en    het    maken    van    een    afspraak,    kijk    dan    bij          ‘Hoe werken wij’.

BELASTING    |    BUDGETCOACH    |    ADMINISTRATIE

WELKOM
Herkenbaarheid    is    een    belangrijke    voorwaarde    voor een   gezonde   bedrijfsvoering.   Mensen   moeten   u   weten te    vinden.    Ongeacht    of    u    nu    een    bedrijf    of    een vereniging   bent.   Met   reclame   trekt   u   klanten.   Hoe   u dat    kunt    aanpakken?    OvS,    onderdeel    van    Osinga- Sanders   v.o.f.,   kan   u   op   weg   helpen.   En   misschien   meer dan dat. OvS   ontwerpt   (en   maakt)   uitnodigingen,   reclamemateriaal zoals   folders,   flyers   en   posters,   liturgieën   en   boekwerken. Wij   denken   graag   mee   over   acties,   inclusief   hoe   deze   op   te zetten,    en    hoe    u    uw    bedrijf    of    vereniging    kan    laten opvallen. OvS   bouwt   op   beperkte   schaal   websites,   vaker   geven   we advies   hoe   een   website   te   (laten)   bouwen.   Vaak   heeft   u   al een   website   en   kunt   u   met   advies   over   uw   site   uw   klanten nog beter bedienen. Met   de   moderne   computers   kan   iedereen   veel   zelf   doen. Niet   iedereen   heeft   echter   de   handigheid   of   de   tijd   om   er iets van te maken. Lang niet iedereen Uitbesteden   is   dan   een   mogelijkheid.   Schrik   dan   niet   van de   prijzen   die   u   tegen   zult   komen.   Goedkoper?   Dat   lukt misschien.   Het   ziet   er   alleen   zo   standaard   uit.   Wellicht   kan OvS u iets anders bieden.
PR & VORMGEVING
POSTADRES Geawei 10 9245 HA Nij Beets E-MAIL info@osinga-sanders.nl  WEBSITE http://www.osinga-sanders.nl TELEFOON 051  246  17  80

scroll (beweeg) naar beneden